Margot Ijpelaar

0162-465330
info@pmc-europark.nl

In juni 2008 ben ik afgestudeerd als fysiotherapeut. Tijdens mijn afstuderen kreeg ik de mogelijkheid de eerste module van de modulaire opleiding tot geriatriefysiotherapeut te volgen. Tijdens deze module is mijn affiniteit met deze doelgroep vergroot. Dit heeft mij doen besluiten de gehele opleiding te gaan volgen. In juni 2010 zal ik deze afronden.

Na mijn afstuderen ben ik voor zorgcentrum Oranjehaeve gaan werken waar ik ervaring heb mogen opdoen in het behandelen van mensen met niet aangeboren hersenletsel. Vanaf juni 2009 ben ik tevens werkzaam bij ParaMedische Centrum Europark te Oosterhout.

ParaMedisch Centrum Europark biedt naast fysiotherapie ook verschillende specialisaties zoals Geriatrie Fysiotherapie, Manuele Therapie en Sportfysiotherapie. De geriatriefysiotherapeut werkt indien noodzakelijk samen met de ergotherapeut en de psycholoog. De verschillende disciplines werken niet alleen op zelfstandige basis, maar indien nodig ook in een interdisciplinair team. Zij voeren interdisciplinaire overleggen en stemmen op deze wijze effectief de wijze af waarop een cliënt het best behandeld kan worden. PMC Europark biedt tevens beweegprogramma’s aan voor cliënten met diabetes type II, COPD en Hartproblematiek. In september 2009 zal er een start worden gemaakt voor de doelgroep cliënten van de geriatrie fysiotherapie in de vorm van verschillende beweegprogramma’s. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een beweegprogramma voor cliënten met parkinson.
Voor het NAH netwerk verzorgen wij het gebied Oosterhout.

Locaties