Toelatingseisen

Kennis/Vaardigheden:

Er moet sprake zijn van een buitengewone kennis en vaardigheidsniveau met betrekking tot het behandelen van cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel en Centraal Neurologische Aandoeningen en in het bieden van neurorevalidatie.

De lijst met goedgekeurde opleidingen wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Een actuele lijst is op te vragen bij info@nahfysionet.nl.

Affiniteit met de doelgroep:

Het lid heeft een duidelijk aantoonbare affiniteit met de doelgroep NAH en CNA, en in het bijzonder met het behandelen van mensen met hersenletsel (NAH), CVA, Parkinson, MS en dementie.

Werkervaring:

Het lid kan aantonen dat hij/zij tenminste 6 maanden werkervaring heeft met genoemde doelgroep.

Actieve participatie binnen het NAHFysioNet:

Het lid is aanwezig bij:

  • De algemene ledenvergadering (ALV) van het NAHFysioNet
  • Alle door NAHFysioNet georganiseerde vakinhoudelijke bijeenkomsten

Het lid is verder nog:

  • Actief in een van de projectgroep en/of in het bestuur
  • Aanwezig te zijn bij selecte regionale bijeenkomsten (o.a. Stroke Service).
  • Belangenbehartiger van het netwerk.

 Spreiding:

Het lid is werkzaam  vanuit een eerstelijns particuliere praktijk. Er wordt bij toelaten nieuwe leden rekening gehouden met voldoende spreiding van de leden voor de bevordering van ieders expertise. Er wordt tevens rekening gehouden met een goede toegankelijkheid voor de cliënten, waarbij fysiotherapie “dicht bij huis” mogelijk is.

 Infrastructuur:

Het lid of de praktijk waar het lid in dienst is, heeft lopende contracten met lokale zorgverzekeraars, beschikt over een adequate behandelruimte waar Niet Aangeboren Hersenletselpatiënten kunnen oefenen, en is bereid indien geïndiceerd om behandelingen aan huis te verrichten.