Dianne Klein

076-5416788
dianneklein@breda-fysiotherapie.nl

Werkzaam als fysiotherapeut vanaf 1992.

Algemeen fysiotherapeut

Master Geriatrie fysiotherapeut

 

Behandelingen vinden plaats aan huis of op de praktijk inde wijk Haagse Beemden.

Om de kwaliteit van zorg te optimaliseren wordt er samen gewerkt met zorgverleners in de wijk, de wijkverpleegkundige, thuiszorg,huisarts, praktijkondersteuner, ergotherapeut, logopedist, specialist ouderengeneeskunde en specialisten in het ziekenhuis of revalidatiecentrum.

Aandachtsgebieden: Niet aangeboren hersenletsel, fysiotherapie voor en na ziekenhuisopname, valpreventie, geriatrie, COPD en astma. 

Locaties