De ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een veel voorkomende, progressieve aandoening van de hersenen.  Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben. Het is een complexe aandoening. Iedere patiënt kan in meer of mindere mate last hebben van allerlei symptomen. Niet alle symptomen hoeven op te gaan treden en ook de  ernst van de klachten en beloop van de ziekte verschillen van mens tot mens. 

Naast de Ziekte van Parkinson kan er sprake zijn van Parkinsonisme

Parkinsonisme is de verzamelterm voor de symptomen die mensen met de ziekte van Parkinson kunnen hebben. Deze symptomen kunnen ook voorkomen bij beschadiging van dezelfde hersengebieden als bij de ziekte van Parkinson, maar met een andere oorzaak, zoals ziektes, die verwant zijn aan de ziekte van Parkinson (atypisch parkinsonisme: MSA, PSP, CBG), een slechte doorbloeding van de hersenen (vasculair parkinsonisme),het gebruik van bepaalde medicijnen (medicamenteus parkinsonisme),blootstelling aan giftige stoffen in de leef- of werkomgeving (toxisch parkinsonisme)


Over de ziekte van Parkinson.

Bij de ziekte van Parkinson is er sprake van een stoornis in een klein gedeelte van de hersenen, de "basale kernen".  Er is een gebrek aan dopamineproductie, die op allerlei gebieden verstoringen kunnen veroorzaken. Op motorisch gebied (o.a. beven, trager bewegen, startproblematiek,  stijfheid van de spieren, “freezen”) waardoor er problemen ontstaan in handelingen in het dagelijks leven, zoals aan- en uitkleden, lopen, balans, uithoudingvermogen.

Daarnaast kunnen problemen ontstaan in de organen (o.a spijsvertering, reuk, speekselproductie) en kunnen er zogenaamde “cognitieve stoornissen” ontstaan (stoornissen in het geheugen, informatieverwerking en uitvoerende functies)


De behandeling van Parkinson

Afhankelijk van de verschijnselen, bepaalt de arts of u medicijnen krijgt voorgeschreven. 

In enkele gevallen wordt voor een chirurgisch behandeling gekozen.Wat kan fysiotherapie voor u betekenen?

Fysiotherapie is een zeer belangrijk onderdeel van de behandeling van iemand met Parkinson.

Hierbij staat het bewegen centraal.  Behandeldoelen worden samen met de patiënt bepaald.  Oefeningen zullen zich vooral richten op het lopen,  handelingen in het Algemeen Dagelijks Leven (bv. hoe kom je makkelijker in en uit bed,  in/uit een stoel?) , de lichaamshouding en het behoud/verbeteren van kracht, beweeglijkheid en uithoudingsvermogen. Hierbij wordt, indien nodig, ook samenwerking gezocht met ergotherapie en logopedie
Door de leden van het NAHFysionet worden oefenprogramma’s individueel en soms in groepsverband aangeboden. Samen met uw fysiotherapeut kiest u uw oefenvorm. De mogelijkheden worden door uw therapeut aangegeven. Het is belangrijk te weten dat een fysiotherapeut aangesloten moet zijn bij ParkinsonNet. In iedere praktijk,  aangesloten bij NAHFysionet, vind U zo’n therapeut.


Informatie op internet:

Als U meer wilt weten over Parkinson kunt u terecht bij: