Wat is een hersentumor?

Een hersentumor is een gezwel in de hersenen. Er bestaan goedaardige gezwellen en kwaadaardige gezwellen. Kwaadaardige gezwellen kunnen doorgroeien in de omgeving en in het lichaam uitzaaien. Goedaardige gezwellen doen dit niet. Er bestaan primaire en secundaire hersentumoren. De secundaire zijn doorgaans uitzaaiingen van kwaadaardige tumoren elders in het lichaam. De primaire kunnen uitgaan van het hersenweefsel zelf (bv vanuit de hersenvliezen, hersenzenuwen, bloedvaten of schedelbot). 

Hersentumoren kunnen aanleiding geven tot verstoorde hersenfuncties.

De verschijnselen (gevolgen) van een hersentumor hangen enerzijds samen met de groei van de tumor waardoor verhoging van de druk in het hoofd (en daarmee in het hersenweefsel) ontstaat, anderzijds met de plaats waar de tumor groeit. 

Afhankelijk van de groei en de locatie van de tumor heeft een hersentumor  vaak veel invloed op de activiteiten van het dagelijks leven, de lichamelijke conditie, denken, emoties en gedrag. Dit heeft gevolgen voor werk, het alledaagse leven en relaties. 


Wat kan fysiotherapie voor u betekenen?

Afhankelijk van de gevolgen van de hersentumor worden samen met de patiënt en eventueel de partner problemen, zoals verlies van conditie, kracht, coördinatie in kaart gebracht. Hierop volgt een trainingsprogramma en er worden adviezen gegeven met betrekking tot  bv. loophulpmiddelen, verplaatsen (in/uit bed, in/uit stoel), en worden, indien nodig,  adviezen en behandelingen met betrekking tot pijnbehandeling en pijnpreventie gegeven.


Informatie op internet: