Beroerte of CVA

Beroerte of CVA betekent cerebro vasculair accident: een afsluiting of een bloeding in de bloedvaten van de hersenen. De problemen die men hierna ondervindt, zijn afhankelijk van welk deel van de hersenen beschadigd is en van de hoeveelheid weefsel die in de hersenen beschadigd is. Merkbaar zijn de lichamelijke beperkingen. Men loopt bijvoorbeeld minder goed, men heeft problemen met praten of men kan een arm niet meer goed gebruiken. Minder in het oog springend zijn veranderingen in het waarnemen, gedrag en vermogen om problemen op te lossen.

Het merendeel van de patiënten, thuis of in een instelling, gaat een periode van (poli)klinische revalidatie tegemoet. De patiënt maar ook de partner of familieleden zullen met de gevolgen van een beroerte moeten leren omgaan. Daarbij krijgt men met verschillende zorgverleners te maken. Er wordt intensief samengewerkt tussen ziekenhuizen (al dan niet met eigen stroke unit), revalidatiecentra, verpleeghuizen en fysiotherapie praktijken.

Revalidatie is teamwerk: Het multidisciplinaire team bestaat onder meer uit een (revalidatie)arts, een (verpleeg)huisarts, een ergotherapeut, een logopedist, een (neuro-) psycholoog, een maatschappelijk werker, een (wijk)verpleegkundige en een fysiotherapeut. Ze werken samen met de patiënt aan herstel aan de hand van de hulpvraag van de patiënt.


Informatie op internet: