Melanie Brooijmans

076-2084000
melanie.brooijmans@surplus.nl

Mijn naam is Melanie Brooijmans en sinds 1998 ben ik werkzaam bij Surplus in Zevenbergen. Surplus

ziet mensen zoals ze zijn. Als mensen met een eigen verhaal, met behoeftes, verlangens en dromen.

Surplus heeft meerdere locaties waar wij intramurale en extramurale zorg bieden. Ik ben werkzaam

op de locatie zeven schakels in Zevenbergen, waar de mensen vanuit het dorp of omliggende dorpen

naar mij toe komen of ik bezoek ze aan huis.

Mijn specialisaties:

– Geriatriefysiotherapeut

– Neurorevalidatie (o.a. MS, Parkinson, beroerte, dementie)

– COPD

– Aangesloten bij het NAH-FysioNet en het Geriatrienetwerk ZWN

Locaties